ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ  


วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
อบต.แมุ่กประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดิน ม.9 [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 24 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
อบต.แม่กุประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.9 ด้วยระบบอิเล็กทรอน [ 1 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ใบสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล แม่กุริมเมยคัพ ครั้งที่ 3 [ 28 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 86 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคาระห์ 2 [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 77 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 63 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว (ต่อ) [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 135 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุค [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 158 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต [ 24 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 156 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคคลากรสนับสนุนการสอน) [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 175 
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขั้นสำหรับตำแหน [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 172 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 285 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 163 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 186 
การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 159 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 250 
 
ทต.หนองบัวใต้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถาน [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
   
   
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1223  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1224  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน พร้อมกรอกแบบสำรวจ (ทางลักผ่านที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ (ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางรถไฟ) กพส. มท 0810.4/ว1191 [แบบสำรวจ ถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟ] [แบบสำรวจ ทางลักผ่าน] [หลักเกณฑ์]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1207  [ 21 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6499-6527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6528-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1200 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กพส. มท 0810.2/ว1195  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1198  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1196  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1193  [ 20 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว1190  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/6299-6374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6200-6222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6223-6298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1171  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว1189  [ 19 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง(ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)เพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว64  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบสถานะของเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1184  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 112  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 297  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 373  ตอบ 0  
 
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 67  ตอบ 2
อบต.มหาวัน รบกวนสอบถาม (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม กลับมาเผา * * * กแล้ว (มีรูป) (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.พะวอ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2560)    อ่าน 115  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า ติดต่อไม่ได้ (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.แม่สลิด มีปัญหาน้ำไม่ไหลบ่อยค่ะ (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.มหาวัน  (((++แชร์เฉลย++)))แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร องค์ก (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 103  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 38  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดั (10 เม.ย. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง หาแหล่งน้ำใช้ (2 เม.ย. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.ท้องฟ้า เว็บไซต์ อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มี.ค. 2560)    อ่าน 122  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 102  ตอบ 0
   
   
ด่วยที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
ด่วนทีสุด การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/60 [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 65 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด เรื่อง ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบปรพะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 80 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 84 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 มิ.ย. 60 [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 123 
ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 70 
รายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหารว่างฯ [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 96 
การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 จังหวัดตาก [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 76 
กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัด เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 73 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 124 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis) ประจำปี 2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 113 
ขอเชิญร่วมตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q  [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 58 
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559" [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 43 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 89 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 26 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 134 
เรื่อง การป้องกันและลดการเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ [ 15 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 38