ว่าที่ร้อยโทเอนก พรมมี นายก อบต.แม่กุ ร่วมงานเปิดพ
 
กิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 14.29 น. โดย คุณ จินตนา ทองสัจจา

ผู้เข้าชม 200 ท่าน