หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
 
   
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล เรียกว่าสภาตำบลแม่กุเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 9 ตำบล ในเขตอำเภอแม่สอดต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 163.711 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ติดกับเทศบาลตำบลแม่กุ เนื่องจากมีการแบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 2 รูปแบบภายในตำบลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 102.353 ตารางกิโลเมตร ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงจำนวน 3 หมู่ บ้านเป็น ชาวไทยพื้นราบจำนวน 2 หมู่บ้าน พื้นที่บางส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลแม่กุจำนวน 4 หมู่บ้าน รวมแล้ว มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่การปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
 
ตำบลแม่กุตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่สอด โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. และระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 96 กิโลเมตร พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 102.353 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ตาว และตำบลพระธาตุผาแดง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมหาวัน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพะวอ และตำบลด่านแม่ละเมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมย และประเทศพม่า  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 3,939 คน

ชาย จำนวน 1,981 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29

หญิง จำนวน 1,958 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71
ความหนาแน่นเฉลี่ย 38.48 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่กุเป็นที่ราบเหมาะแก่การกสิกรรม ทางทิศทางตะวันออก และทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงติดต่อกัน ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำเมย ภายในพื้นที่มีลำห้วย และเหมืองสาธารณะ หลายสาย ทำให้มีราบลุ่มแม่น้ำอยู่ทั่วไปซึ่งเหมาะแก่การกสิกร
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1     353 365 718    
2     30 20 50  
  3     123 103 226    
4     615 609 1,224  
  5     194 171 365    
7     43 39 82  
  8     52 56 108    
9     382 411 793  
  10     224 218 442    
    รวม 2,016 1,992 4,008  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820