หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
 
   
 
 


 
นายสองเมือง อินวงษ์
ประธานสภา อบต.แม่กุ
 


 
นายไพรัตน์ ไพรพนาสน
รองประธานสภา อบต.แม่กุ


 
นายจำรัส บุญประสิทธิ์
เลขานุการสภา อบต.แม่กุ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
 
 


นายอำนวย พิพัฒเกียรติคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายน้อย เบ็ญจมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสมพร สิงหบุตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายพรชัย เบ็ญจมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสมพัก เบญจมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายไพรัตน์ ไพรพนาสน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายวิรัตน์ ตราดรรชนี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายวุฒิพงษ์ สุขศรีพนา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสิทธิศักดิ์ สุขศรีพนา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820