หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
   
 

  
นายสองเมือง อินวงษ์
ประธานสภา อบต.แม่กุ
 


 
นายไพรัตน์ ไพรพนาสน
รองประธานสภา อบต.แม่กุ


 
นายจำรัส บุญประสิทธิ์
เลขานุการสภา อบต.แม่กุ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
 
 


นายจำปา พาพาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายสีทอน ปู่สั้น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายบุญมา จ๊ะสา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายนพไพร มูลวงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นางมัณยาภา นาคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายพรเทพ วารีขุนห้วย
สมาชิกสภา อบต.แม่กุ


นายยืนยง พยุงวนาลี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
 


 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820