หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
 
ประชุมพนักงาน อบต.แม่กุ ประจำเดือน กันยายน 2558  
 

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ บริหารโดยว่าที่ร้อยโท เอนก พรมมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
ประชุมพนักงาน อบต.แม่กุ ประจำเดือน กันยายน 2558 ติดตามการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนของ อบต.แม่กุ และให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนได้รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทางอบต.แม่กุได้มีการพัฒนาในแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น และมีความแปลกใหม่เข้ามา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ของประชาชน เพราะ หัวใจของอบต.แม่กุ คือ ประชาชน
"คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว"

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 10.02 น. โดย คุณ พินิจ สุขศรีพนา

ผู้เข้าชม 756 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย