หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
 
ประชุมครู โรงเรียนตชด.ศึกษาสงเคราะห์2  
 

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ บริหารโดยว่าที่ร้อยโท เอนก พรมมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
ประชุมครู โรงเรียนตชด.ศึกษาสงเคราะห์2 พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่านนายกได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะครู แต่ละชั้นเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นเด็กดี มีคุณธรรม ในการดำรงชีวิต ในสังคม และในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล เยี่ยมนักเรียนและพร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
โรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะห์2
"คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว"

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 10.05 น. โดย คุณ พินิจ สุขศรีพนา

ผู้เข้าชม 499 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย