หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
   
 
 

 
ประชุมครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว  
 

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ บริหารโดยว่าที่ร้อยโท เอนก พรมมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
ประชุมครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่านนายกได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะครู แต่ละชั้นเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นเด็กดี มีคุณธรรม ในการดำรงชีวิต
ในสังคม และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ท่านนายก ได้สนธนาธรรมกับ หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณโณ หลวงพ่อบ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่5
และขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ที่จะได้อาคารเรียนใหม่ โดยทางวัดหนองน้ำเขียว ได้บริจากเงินให้กับโรงเรียน จำนวน ห้าแสนบ้าน เพื่อสร้างอาคารเรียน สบทบเงินกับทาง อบต.แม่กุ
และท่านนายก ได้ไปสำรวจเส้นทางทางบ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 5 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังบ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ 8 จุดที่ชำรุด เพื่อที่จะได้ให้ทางงานโยธา อบต.แม่กุ เข้าไปสำรวจและทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต่อไป
"คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว"

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 10.08 น. โดย คุณ พินิจ สุขศรีพนา

ผู้เข้าชม 1007 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820