หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
   
 
 

 
อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
เรื่อง   ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษี   ประจำปี   ๒๕๕๙
**********************************
ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแจ้งรายการ   เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   การยื่นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย   และการเสียภาษีบำรุงท้องที่   ประจำปี   ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้
๑.   ให้เจ้าของอาคาร   โรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่า  ที่ทำการค้า   ที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบการอุตสาหกรรม  ที่ให้ญาติ  พ่อ  แม่  หรือผู้อาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ   ในปีที่ล่วงมาแล้วอันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน    พ.ศ.๒๔๗๕ และ พ.ศ.๒๕๓๔  ไปยื่นแบบแจ้งรายการแห่งทรัพย์สิน  เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน      ประจำปี   ๒๕๕๙  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จนถึงวันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙
๒.   ให้เจ้าของป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบการอื่น  เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร  ภาพหรือเครื่องหมายที่แกะสลัก  จารึก  หรือทำปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ไปยื่นแบบแสดงภาษีป้าย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๕๙
๓.   ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘  ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่  ๓๐ เมษายน   ๒๕๕๙
บัดนี้  ขอให้เจ้าของทรัพย์สินไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ  ได้ทุกวันในเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดดังกล่าวข้างต้นจะต้องเสียเงินเพิ่มตามและค่าปรับตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พระราชบัญญัติภาษีป้ายและพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  แล้วแต่กรณี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 14.28 น. โดย คุณ พินิจ สุขศรีพนา

ผู้เข้าชม 719 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820