หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 13.44 น. โดย คุณ พนมพร ติ๊บสุก

ผู้เข้าชม 73 ท่าน