หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ม.1 ซอยบ้านผู้ช่วยสมนึก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10.12 น. โดย คุณ พนมพร ติ๊บสุก

ผู้เข้าชม 41 ท่าน