หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.แม่กุ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล กรณีสอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
เรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)