หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กุ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 


ท่าน้ำเมย ไทย-เมียนมา สงกราน ปี๋ใหม่เมือง แม่กุบ้านเฮา

   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์กรการบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถอ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4)พ.ศ.2561 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พศ.2563 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820