หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
 
   
 
 


 
นายรชญ์ชนินท์ วิชาเกตุ
ปลัด อบต.แม่กุ
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม
รองปลัด อบต.แม่กุ


นางกัญญารัตน์ แดงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุจิตรา สมฤดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอัมพร ทาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายฉัตรเกล้า เงินเมย
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.


นางบุบผา สาตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820