หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
   
 
 


 
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ สิงห์กวาง
ปลัด อบต.แม่กุ
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวจินตนา ฤุชุมโนธรรม
รองปลัด อบต.แม่กุ


นางกัญญารัตน์ แดงสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุจิตรา อินวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอัมพร ทาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายฉัตรเกล้า เงินเมย
นิติกรปฏิบัติการ


นายสุชาติ ยาพรม
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย


นางบุบผา สาตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820