หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
 
   
 
 


 
ก่อสร้างบำรุงปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และท่อน้ำเสีย
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
   
ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
การวางและจัดผังเมือง
 


  งานส่งเสริมอาชีพ
   
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
   
ฝึกอบรมอาชีพ
   
การพัฒนาอาชีพ
   
จัดหา ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
   
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
    งานสวัสดิการสังคม
   
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
    งานนันทนาการ
   
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
   
พัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬา
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ
    การศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   
พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
   
ศูนย์เรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
    การสาธารณสุข
   
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
   
ขยายหน่วยบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมในพื้นที่ดี
    การปรับปรุงแหล่งชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820