หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
 
   
 
 

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้า จำนวน 9 หมู่บ้าน
 

กลุ่มอาชีพเกษตร จำนวน 10 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม
 

หอกระจายข่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน
 
โรงสี จำนวน 2 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 4 แห่ง
 
โรงงานทำน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน 57 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง
 
ห้องแถว จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มแก๊ส LPG จำนวน 1 แห่ง
 
ท่าทราย จำนวน 1 แห่ง
 
โกดังสินค้า จำนวน 2 แห่ง
 
ฟาร์มสุกร จำนวน 2 แห่ง
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่กุ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีเทือกเขาติดต่อการทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ทำให้เกิดลำห้วยที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีเหมาะที่จะทำการพัฒนา และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบยั่งยืน ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ราบติดกับแม่น้ำเมยเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าเหมาะที่จะทำการพัฒนาให้เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายระหว่างตำบลใกล้เคียง และเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820