หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กุ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 


ท่าน้ำเมย ไทย-เมียนมา สงกราน ปี๋ใหม่เมือง แม่กุบ้านเฮา

งานช้างไทย "ชมรมคนรักช้าง"บ้านปูเต้อ

   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 


 
 
 
ส่งเสริมการสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
 
บำรุงรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข สังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
จัดให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 
สนับสนุน อรุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีส่วนร่วมของประชาชน
 
การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิ์ภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820