หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 
 
 
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง
 

ประชาสัมพันธ์อบต.แม่กุ
ว่าที่ร้อยโทเอนก พรมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ร่วมงานโ่ครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามงบประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงหมาดไทย ปี 2558 ณ บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
"คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว"                  

เขียนโดย   คุณ นายพินิจ สุขศรีพนา

วันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 15.54 น. [ IP : 110.77.250.205 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)